Gmina Narol bierze udział w międzynarodowym projekcie “Subcarpathian Culture without barriers”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Strategii przedsiębiorczości kulturalnej, dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego dla naszej gminy. W projekcie biorą udział również 4 inne gminy (Gmina Świlcza, Niwiska, Kołaczyce, Czarna). Dzięki naszemu udziałowi w projekcie, zostaną zbadane potrzeby społeczności naszej gminy w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz zwiększymy kompetencje i zaangażowanie różnych interesariuszy w tworzenie i wdrożenie strategii rozwoju kultury w naszej gminie. Oprócz tego, w najbliższym czasie zostanie zorganizowane innowacyjne, multidyscyplinarne wydarzenie w naszej gminie, włączając w wydarzenie mniejszości zamieszkujące naszą gminę.

Projekt został zainaugurowany podczas Festiwalu Twórców Kultury w Rzeszowie, podczas którego zaprezentowali się artyści z Polski i Norwegii. Nasz 3-osobowy gminny zespół projektowy składający się z jednego reprezentanta urzędu gminy, jednego reprezentanta instytucji kultury oraz lokalnego artysty, który wziął udział już w 2 szkoleniach (3 szkolenie jeszcze przed nami), weźmie udział w wizycie studyjnej w Norwegii podczas której będziemy mogli bliżej poznać skuteczne, norweskie praktyki w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej.

O szczegółach przebiegu projektu, będziemy informowali na naszych social mediach oraz stronie internetowej gminy.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.