W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Gminnym Ośrodku Kultury: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania GOK w Narolu.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową jednostką budżetową Gminy Narol. Został utworzony w roku 2003 decyzją Rady Miejskiej w Narolu.

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu od 1 września 2022 otwarty będzie w godzinach:
poniedziałek: 1200-2000
wtorek: 800- 1600
środa: 1200- 2000
czwartek: 800-1600
piątek: 800-1600

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.