Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W Gminny Ośrodku Kultury w Narolu prowadzone są:

  • Zajęcia taneczne- instruktor Gabriela Kołodziej

  • Zajęcia wokalne- instruktor Aleksandra Banaś

  • Zajęcia plastyczne "Malort"- instruktor Barbara Waniurska

  • Zajęcia muzyczne- instruktor Grzegorz Patałuch