„Mój ulubiony DINOZAUR”

Ogłaszamy konkurs plastyczny na pracę o tematyce związanej z Dniem Dinozaura. Technika pracy jest dowolna, a ograniczeniem jest tylko i wyłącznie wyobraźnia twórców.

Pliki do pobrania:

regulamin (*.odt)

karta zgłoszenia (*.odt)

Organizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

 

1. Cele konkursu: promowanie „Dnia Dinozaura”, rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, zgłębienie wiedzy o tych fascynujących, prehistorycznych stworzeniach.

 

2.Uczestnicy i przedmiot konkursowej rywalizacji:

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego dinozaura.

- Technika pracy dowolna ( praca przestrzenna, rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, kolaż, techniki mieszane)

- Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gminy Narol w czterech kategoriach wiekowych:

a. dzieci przedszkolne oraz z klas „0”,

b. dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej

c. dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej

d. dzieci z klas 7-8 Szkoły Podstawowej

- Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

- Gotowe prace prosimy o przynoszenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu do dnia 22 lutego 2021 roku lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol. Prace będziemy przyjmować od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 18:00

- Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Jest ona zamieszczona w załączniku niniejszego regulaminu. Należy w niej zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego do rodziców czy opiekunów.

 

3. Jury i nagrody:

- Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a. Zgodność tematyki i techniki pracy

b. Pomysłowość

c. Ogólny wyraz artystyczny

d. Estetykę pracy

 - Nagrody przyzna jury w porozumieniu z Organizatorem w każdej kategorii planuje się przyznanie puli nagród:

a. Miejsca od 1 do 3

b. Wyróżnienia

- Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.

- Decyzja jury jest ostateczna

 

4. Dodatkowe informacje:

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych dziecka na publikowanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymagań w organizacji konkursu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronach internetowych.

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Dzień Dinozaura tj. 26 lutego 2021 roku.

- Wyniki konkursu i warunki odbioru nagród zamieścimy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu.