Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Celem stowarzyszenia jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w naszej gminie

 

Cele stowarzyszenia

  1. Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.
  2. Wspieranie bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego z zakresu prawa i uprawnień osób indywidualnych.
  3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
  4. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Wsparcie dobroczynności I działań humanitarnych oraz edukacyjnych.
  6. Podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia.
  7. Prowadzenie różnorodnych form oświaty dla dorosłych.
  8. Organizowanie wypoczynku I szkoleń dla dzieci I młodzieży.
  9. Wspieranie inicjatyw kulturalnych.

Władze stowarzyszenia

....