Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Koło Gospodyń Wiejskich zostało utworzone jesienią 2006r. Koło istniało również we wcześniejszych latach 1970-1985r. Koło posiadało swoje naczynia stołowe i inny sprzęt gospodarstwa domowego.

Istniała możliwość wypożyczania tych sprzętów przez mieszkańców. Po powstaniu KGW w 2006 roku przewodniczącą została Halina Kuczkowicz, która jest do chwili obecnej. Także była przewodniczącą w latach 1976 - 1978r. Do koła należy 25 członkiń, które uczestniczą w życiu społecznym miejscowości. Siedzibą KGW jest budynek po Szkole Podstawowej, który został wyremontowany przez członkinie ze swoimi mężami w czynie społecznym. Jedno pomieszczenie zostało przeznaczone na kuchnie z wyposażeniem w sprzęt kuchenny. Dobrze także układa się współpraca z sołtysem, Urzędem Miasta i Gminy w Narolu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury. Organizujemy i bierzemy udział w różnych imprezach i uroczystościach. Do chwili obecnej odbyły się cztery razy Andrzejki dla dzieci z zabawą i poczęstunkiem. Zostały zorganizowane Sylwestry dla młodzieży i dorosłych. W styczniu organizujemy Choinki z zabawą dla naszych dzieci z miejscowości. Również są pieczone ciasta przez członkinie KGW i przekazywane dla WOŚP, bo w taki sposób wspieramy szczytny cel. Corocznie też uczestniczymy w Gminnym Opłatku przy współpracy z GOK. Odbywają się Dni Kobiet z udziałem władzy gminy, radnego i sołtysa z kultywowaniem tradycji śpiewania dawnych piosenek. Organizuje się, co roku zabawy rozrywkowe z konkursami i nagrodami z okazji Dnia Dziecka połączone z Dniem Matki. Przy tej okazji był wieczorek poetycki naszej członkini koła Bernadetty Żołądek, która jest ludową poetką, malarką i korzenioplastyczną. Także zorganizowany był piknik rodzinny z okazji „Święta pieczonego ziemniaka" z pokazem tradycji wykopków ziemniaka przez uczniów Szkoły Podstawowej z Łukawicy. Podczas imprezy gościł u nas zespół muzyczny „Pogranicze" z sąsiedniego województwa. Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyły się także „Bezpieczne ostatki" z uświadomieniem młodzieży i dzieciom spędzania miło wolnego czasu bez alkoholu i narkotyków. W 2008 roku w wakacje gościliśmy jeden dzień w naszym kole dzieci z oazy przebywających na Pizunach z Domu Dziecka z Adamowa. Było przez Panie pokazywane gotowanie dawnych potraw, pieczenie chleba i pierożków. Wzięliśmy także dwa razy udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, z przygotowaniem dawnych potraw do konkursu. W jednym z nich otrzymaliśmy II nagrode, z czego panie były bardzo dumne za takie osiągnięcie. Pomocą wspieramy też tradycyjnie w zorganizowanie Jarmarku Galicyjskiego w Narolu. Przyrządzamy stół z potrawami i ciastami oraz nalewkami, aby uczestnicy mogli skorzystać z naszej gościny i miło spędzić wolny czas. Członkinie chętnie biorą udział w konkursie „Ogród moich marzeń", w którym jedna Pani zdobyła II nagrodę. Za udział w konkursach panie pojechały na wycieczkę do Boguchwały. Korzystając z tego zakupiły sobie kwiaty do swoich ogródków. Pragniemy nie zaprzestać na dotychczasowych osiągnięciach, ale w dalszym ciągu działać. Wiele można zrobić działając w KGW dla własnego dobra i naszej miejscowości.

 

Szefowa: Halina Kuczkowicz