Jarmark Galicyjski 2023

Czwartek- 6 lipca

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Galicja w latach 1772- 1809: przeobrażenia struktur ustrojowych, społecznych i gospodarczych"

9.00- 13.00 Galicyjskie pogranicze (objazd po terenie gminy Narol)
13.30- 14.30 - obiad
14.45- 15.00 - Otwarcie konferencji
15.00- 15.30 - Dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS - Galicja na tle rywalizacji mocarstw o hegemonię w Europie Środkowej 1795- 1809
15.30- 16.00 - Dr Kamil Jakimowicz, UMCS Lublin - Postawy Ignacego Centera, wojewody bełskiego i "najnieszczęśliwszego obywatela Galicji" po 1772 r.
16.00- 16.30 - Dr hab. Krzysztof Ślusarek, prof. UJ - Weryfikacja praw miejskich miast cyrkułów zamojskiego i żółkiewskiego w latach osiemdziesiątych VIII wieku
16.30- 17.00 Przerwa kawowa
17.00- 17.30 - Dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ - Instytucje kościoła rzymskokatolickiego w miastach cyrkułu żółkiewskiego na przełomie XVIII i XIX wieku
17.30- 18.00 - Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, em prof. UMCS - Dominium narolskie w porozbiorowych strukturach administracyjnych do 1809 r.
18.00- 18.30 - Dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL - Rejestracja ruchu naturalnego ludności w Lubelskiem na przełomie XVIII i XIX wieku- regulacje prawne oraz aspekt demograficzny
18.30- 19.00 - Dyskusja

Piątek- 7 lipca
9.00- 9.30 - Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, em. prof. UP w Krakowie - Narodziny arystokracji w Galicji. Nowe/ stare elity dawnego województwa ruskiego
9.30- 10.00 - Piotr Szymon Łoś, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie - Osoby, fakty, a czasem zagadki. Z dziejów hrabiów Łosiów na przełomie XVIII i XIX wieku
10.00- 10.30 - Dr Joachim Popek, dr Grzegorz Wrona, Uniwersytet Rzeszowski - Od serwitutów chłopskich do lasów gminnych: likwidacja służebności gruntowo- leśnych w powiecie cieszanowskim w drugiej połowie XIX wieku
10.30- 11.00 Przerwa kawowa
11.00- 11.30 - Dr hab. Andrzej Przegaliński, prof. UMCS - Z rozważań o miastach i miasteczkach cyrkułu zamojskiego i Galicji Zachodniej w latach 1795- 1809
11.30- 12.00 - Dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz. (Politechnika Rzeszowska) - Miasteczko Kolbuszowa pod koniec XVII wieku
12.00- 12.30 - Mgr Michał Kańkowski, doktorant UJ - Wpływ zaboru austriackiego w Ordynacji Zamojskiej w latach 1772- 1795
12.30- 13.00 - Mgr Marcin Janakowski, doktorant UMCS - Przemysł żelazny nad Kamienną, a plany rządu austriackiego w latach 1795- 1806
13.00- 13.30 - Dyskusja
13.30 - Zamknięcie konferencji

Sobota- 8 lipca
10.00- rozpoczęcie VI Międzynarodowego Konkursu Nalewek, X Konkursu Smaków Nalewek Regionalnych, III Konkursu Nalewek Ziemi Narolskiej
14.00- Ruch jarmarczny. Występy na scenie
14.00- 19.00: Strefa atrakcji historycznych:
- warsztaty podpłomyków
- strzelnica CK
- fechmistrz (szermieerka)
- gra boule
- warsztat garncarski
- warsztat plecionkarski
- warsztat tkacki
Rękodzielnicy, twórcy ludowi, stoiska KGW z gminy Narol
16.00- Oficjalne rozpoczęcie
16.15- Sówka-Band
17.00- BumBum Orkestar
18.00 Ogłoszenie wyników konkursów nalewkowych
19.00 Nivel
20.30 Agata Sobocińska
21.45 Afromental
23.00- 1.00: Dyskoteka DJ Alex

Niedziela- 9 lipca
14.00- Ruch jarmarczny. Występy na scenie
14.30- Zespół Ziemi Narolskiej
15.00- Kapela Galicjanie
16.00- Galicjanki z Roztocza
16.10- Dziecięcy zespól wokalny Narolskie Nutki
16.30- Zespół taneczny Es-Floor
17.00- Teatr i animacje dla dzieci
18.00- Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Narolu
19.00- ABBA
20.00- Stand up Jakub Mruk
20.30- Energy Girls
21.30- Dyskoteka DJ Adamus