Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

20 listopada odbędzie się spektakl inaugurujący projekt Sami swoim. Zapraszammy do naszej sali widowiskowej.

W programie:

  • zapoznanie dzieci z elementami tańca przez zabawę
  • wprowadzenie grup w układy taneczne, odpowiadające ich wiekowi i możliwościom
  • nauka prawidłowej postawy
  • poznawanie muzyki
  • prawidłowe wykonanie układu
  • przygotowanie układów tanecznych z możliwością występów estradowych