bravoWprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO ma w praktyce dla zwykłych obywateli znaczenie relatywnie niskie, choć może się wiązać z pewnymi niedogodnościami. Nie ma żadnego powodu do paniki czy większych obaw, choć nieodpowiedzialnym byłoby też zachęcanie do braku czujności. W teorii zagrożenie atakiem terrorystycznym pozostaje realne i trudno je bagatelizować, mając na uwadze toczącą się wojnę tuż za krajową granicą.

W stopniu alarmowym BRAVO należy liczyć się z następującymi działaniami ze strony służb:

  • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
  • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zadania o charakterze terrorystycznym;
  • ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
  • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
  • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
  • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

stopnie

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01 marzec 2022 13:13 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 marzec 2022 13:14 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:53 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:54 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:54 Grzegorz Patałuch
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:55 Grzegorz Patałuch