Członkinie Koła Gospodyń w Narolu Wsi

Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone w 2008 roku. Koło składa się z siedemnastu Pań, które aktywnie uczestniczą w różnych organizowanych imprezach np.: "Majówkach", "Dniach Narola", "Dożynkach", "Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy" oraz w "Spotkaniu Opłatkowym".

Członkinie Koła Gospodyń w Płazowie

Koło Gospodyń wiejskich w Płazowie wznowiło swoją działalność 29 maja 2009 roku, obecnie zrzesza 16 pań, które biorą czynny udział w życiu wsi, gminy Narol i powiatu lubaczowskiego.

Strona w przygotowaniu

Członkinie Koła Gospodyń w Rudzie Różanieckiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Różanieckiej powstało w 2005r. Zrzesza 11 członkiń aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności. Przy dobrej współpracy z OSP, Szkołą Podstawową i Gimnazjum oraz z Sołtysem Koło jest organizatorem wielu imprez – „Dzieci Seniora”, wspólny opłatek, Sylwester.