Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Pan ... realizuje pod patronatem Gminnego Domu Kultury w Narolu projekt Klub Odkrywców.

Klub skupia zainteresowanych przeszłością naszej Gminy. Celem Klubu jest gromadzenie i opisywanie pamiątek przeszłości.

Klub spotyka się raz w tygodniu

Miejsce:
Sala
Terminy zajęć:

czwartki - 15.00 - 16.00

Zapisy:
Na spotkaniach Klubu
Prowadzi:
...
O instruktorze: