Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przedstawia Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Sprawozdanie obejmuje Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu za rok 2020.
Ustanowione dnia:
 31 grudnia 2020
Podmiot stanowiący:
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Przechowuje:
 Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Dostępność danych:
 Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Tekst - treść:
 załączniki

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans pdf 339.39 KB Grzegorz Patałuch
Bilans cz.2 pdf 273.03 KB Grzegorz Patałuch
Rachunek zysków i strat pdf 360.22 KB Grzegorz Patałuch
Informacja dodatkowa do sprawozdania pdf 273.13 KB Grzegorz Patałuch
informacja dodatkowa do sprawozdania cz.2 pdf 339.94 KB Grzegorz Patałuch
informacja dodatkowa do sprawozdania cz.3 pdf 249.98 KB Grzegorz Patałuch
informacja dodatkowa do sprawozdania cz.4 pdf 250.03 KB Grzegorz Patałuch
informacja dodatkowa do sprawozdania cz.5 pdf 231.64 KB Grzegorz Patałuch
informacja dodatkowa do sprawozdania cz.6 pdf 246.40 KB Grzegorz Patałuch
informacja dodatkowa do sprawozdania cz. 7 pdf 86.53 KB Grzegorz Patałuch