Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przedstawia Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Sprawozdanie obejmuje Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
 Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu za rok 2020.
Ustanowione dnia:
 31 grudnia 2020
Podmiot stanowiący:
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Przechowuje:
 Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Dostępność danych:
 Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Tekst - treść:
 załączniki

 

Brak załączników.