Jarmark Galicyjski 2022

Inne
ban1
Termin: 2022-07-07 09:00 - 2022-07-08 16:00

PROGRAM KONFERENCJI:

7 lipca (czwartek)
8.45-9.00 – Rejestracja uczestników 
9.00-9.30 – Otwarcie konferencji
9.30-9.50 – Prof. dr hab. Andrzej Janeczek (IAE PAN Warszawa) – Zanim powstało województwo. Księstwo bełskie i jego osobliwości (1388–1462)
9.50-10.10 – Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS, Lublin) – Urbanizacja Roztocza Środkowego na przełomie XVI/XVII wieku. Rola właścicieli, czynniki miastotwórcze i realizacja procesu
10.10-10.30 – Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (UAM Poznań), dr hab. Robert Kołodziej, prof. UWr. (UWr. Wrocław) – Edycja akt sejmikowych województwa bełskiego z lat 1572-1772 (1792)
10.30-10.50 – Dr hab. Paweł Klint, prof. uczelni (UWr., Wrocław) - Testamenty szlachty województwa bełskiego z XVII wieku - potencjał badawczy źródeł i ich edycja
10.50-11.10 – Przerwa kawowa
11.10-11.30 – Dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL (KUL Lublin) – Przestrzeń sakralna województwa bełskiego – Kościół rzymskokatolicki
11.30-11.50 – Prof. dr Leonid Tymoszenko (PUP im. I. Franko, Drohobycz) - Struktury Kościołów obrządku wschodniego na obszarze województwa bełskiego w okresie Unii Brzeskiej
11.50-12.10 – Dr Witold Bobryk (Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku) – Struktura Cerkwi unickiej na terenie województwa bełskiego u schyłku Rzeczypospolitej
12.10-12.30 – Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk (UJ Kraków) – Ziemstwo chełmsko-bełskie w strukturach samorządu terytorialnego Żydów Korony
12.30-12.45 - Przerwa
12.45-13.15 – Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, dr Agata Dworzak (UJ Kraków) – Dziedzictwo artystyczne województwa bełskiego. Uwagi na marginesie inwentarza zabytków sakralnych
13.15-13.35 – Dr hab. Konrad Rzemieniecki (Ossolineum, Wrocław) – „Od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Szlachcic województwa bełskiego w obliczu wojen i klęsk elementarnych drugiej połowy XVII wieku. Studium przypadku Andrzeja Bobowskiego.
13.35-15.00 – Przerwa obiadowa
15.00-15.20 – Dr Andrzej Gliwa (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Rzeszów) – Zniszczenia wojenne i straty demograficzne na terenie ziemi bełskiej po najeździe tatarsko-kozackim z 1648 r.
15.20-15.40 – Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS (UMCS Lublin) - Województwo bełskie w czasie działań wojennych w 1672 roku
15.40-16.00 – Dr Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie) – Województwo bełskie jako ofiara wojskowych kwaterunków i przechodów po kampanii chocimskiej 1673 r.
16.00-16.20 – Przerwa kawowa
16.20-16.40 – Mgr Jarosław Buniowski (UMCS Lublin) – Kierunki aktywności gospodarczej mieszkańców osad prawa wołoskiego w starostwie lubaczowskim w XVI wieku
16.40-17.00 – Mgr Adam Panasiuk (KUL, Lublin) - Miasta królewskie pogranicza Korony i Litwy. Zachodnia część województwa brzeskolitewskiego, zachodnia część województwa bełskiego w XVI – XVIII w.
17.00-18.00 – Dyskusja (wszystkie wystąpienia)

8 lipca (piątek)
9.30-9.50 – Dr Paweł Jusiak (UMCS Lublin) - Zamoyscy na urzędach w województwie bełskim w XVI wieku. Z dziejów awansu rodziny
9.50-10.10 – Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) – Aktywność sejmowa senatorów województwa bełskiego za panowania Władysława IV
10.10-10.30 – Mgr Justyna Gałuszka (UJ Kraków) – Działalność publiczna Jakuba Sobieskiego jako wojewody bełskiego (1638-1641)
10.30-10.50 – Dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (UJ Kraków) - Aleksander Michał Łaszcz (ok. 1670-1720) – wojewoda bełski i bliski współpracownik Adama Mikołaja Sieniawskiego, hetmana wielkiego koronnego. Przyczynek do biografii
10.50-11.10 – Przerwa kawowa
11.10-11.30 – Dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS (UMCS Lublin) – Reprezentacja sejmowa województwa bełskiego w czasach saskich
11.30-11.50 – Prof. dr hab. Henryk Gmiterek (UMCS Lublin) – Deputaci województwa bełskiego do Trybunału Koronnego (1578-1772)
11.50-12.10 – Dr Kamil Jakimowicz (UMCS Lublin) – Sejmiki województwa bełskiego w latach 1764-1772
12.10-12.30 – Przerwa
12.30-12.50 – Dr hab. Witold Filipczak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – Sprawa przywrócenia sejmików województwa bełskiego po I rozbiorze
12.50-13.10 – Mgr Urszula Kacperczyk (AGAD, Warszawa) - Województwo bełskie w świetle ustawodawstwa Sejmu Wielkiego (1788-1792)
13.10-13.40 – Dyskusja (wszystkie wystąpienia)
13.40-14.00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.30 – 16.00 – Promocja książki „Od Narola po Bełz”

 

Telefon
662 118 799
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy


  • Od 2022-07-07 09:00 do 2022-07-08 16:00

Wspierane przez iCagenda