Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Aby wziąć udział w naszych zajęciach nie trzeba posiadać uzdolnień plastycznych, wystarczą chęci! Nikt nie ocenia powstałych w pracowni prac, nie będą one nigdzie wystawiane ani interpretowane, nie ma też z góry narzuconego tematu.

Działalność

Nasza pracownia służy tylko i wyłącznie rozbudzaniu, podtrzymywaniu i rozwijaniu kreatywności oraz wrażliwości plastycznej uczestników. Jasne, proste i przejrzyste zasady stwarzają uczestnikom bezpieczną przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie poprzez zabawę malarską.

W pracowni Malort uczestnicy malują na dużych powierzchniach papieru przyczepionego do ściany, do dyspozycji mając 18 kolorów farb umieszczonych na środku sali. Uczestnik sam decyduje o tym, jak duży będzie jego obrazek, co się na nim znajdzie i jak długo będzie go malował (np. przez kilka zajęć). Wszystkie prace są archiwizowane i dostępne dla autora, kiedy sobie tego zażyczy. Zajęcia trwają 1h.

Czym jest Malort

Nasza pracownia powstała w oparciu o działalność założyciela Malort Arno Sterna - uznanego pedagoga, badacza spontanicznej twórczości dzieci akredytowanego przez UNESCO, który prowadzi swoją pracownię już ponad 60 lat; autora książek min. „Odkrywanie śladu. Czym jest zabawa malarska.”; jednego z bohaterów głośnego filmu dokumentalnego Alfabet.

Informacje o prowadzącym

Zajęcia prowadzi osoba wykwalifikowana, posiadająca certyfikat ukończenia kursu „Malort i zabawa malarska” prowadzonego przez Arno Sterna.

„Każdy człowiek posiada w sobie zdolności, które muszą zostać ocalone, a nie tylko wspierane”. A. Stern