Zdjęcie przedstawia widok na front budynku GOK

Nasz Dom Kultury jest instytucją powołaną w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Narol.

Do podstawowych zadań instytucji należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozpoznawanie,rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Zadania te Gminny Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

 • imprezy kulturalne,
 • koncerty,
 • spektakle teatralne,
 • prezentacje,
 • widowiska,
 • wystawy,
 • imprezy plenerowe,
 • warsztaty okolicznościowe,
 • prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
 • sekcje zainteresowań,
 • różnorodne animacje kulturalne,tj.: cykliczne konkursy,przeglądy itp.

Gminny Ośrodek Kultury mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej 27 w Narolu.